Thẻ: upload ảnh

Chia sẻ code upload ảnh qua server Imgur

Hqua mình ms kiếm đc code upload ảnh qua server Imgur, và mình hướng dẫn luôn Demo: https://hypnguyen.xyz/imgur B1: Các bạn up code lên host B2: truy cập trang web https://api.imgur.com/oauth2/addclient để tạo app Phần Application website (optional) các bạn nhập đường dẫn tới link upload Phần Authorization callback URL các bạn nhập domain vào […]