Thẻ: máy tính

Thủ thuật giải bài tập trắc nghiệm lượng giác bằng máy tính bỏ túi

Thủ thuật giải bài tập trắc nghiệm lượng giác bằng máy tính cầm tay (bỏ túi) với các dạng bài tập lượng giác như: biến đổi lượng giác, giải phương trình lượng giác, tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số lượng giác… Các loại máy tính cầm tay hay máy tính bỏ […]