Script loại bỏ "rác" cho Windows 10

Như tên gọi, script này giúp bạn "giành lại Win 10". Nó sẽ loại bỏ "rác", bloatware (phần mềm không cần thiết, chiếm dung lượng máy), tinh chỉnh lại các tùy chọn theo dõi người dùng,...

 Chạy xong nhớ khởi động lại máy!

https://gist.github.com/alirobe/7f3b34ad89a159e6daa1

 P/S: Chỉ là một Gist, không phải repo trên Github mà được những 2k sao, ấn tượng chưa!!
Script loại bỏ "rác" cho Windows 10
Bình Luận:
0 Bình luận "Script loại bỏ "rác" cho Windows 10"

Back To Top