Kiểm tra lỗi chính tả tiếng Việt trên Word tự động

Bài viết này Thủ thuật 365 hướng dẫn cách kiểm tra lỗi chính tả tiếng Việt trên Word tự động với kho từ điển tiếng Việt.

Bước 1: Tải file kiểm tra lỗi chính tả về máy tính:

Link tải: http://www.mediafire.com/file/r4ggt81gsdfy5hh/Vietnamese.dic/file

Bước 2: Sao chép file Vietnamese.dic vào thư mục có địa chỉ: %USERPROFILE%\AppData\Roaming\Microsoft\UProof
Kiểm tra lỗi chính tả tiếng Việt trên Word tự động
Bước 3: Khởi động lại phần mềm Microsoft Word =>chọn thẻ File => Options
Kiểm tra lỗi chính tả tiếng Việt trên Word tự động-1
Bước 4: Chọn Proofing =>trong mục When correcting spelling and grammar in word chọn tích Check spelling as you type (bỏ tích chọn các mục khác nếu có)
Kiểm tra lỗi chính tả tiếng Việt trên Word tự động-2

Bước 5: Trong thẻ Proofing, tìm mục When correcting spelling in Microsoft Office programs click vào Custom Dictionaries để lựa chọn file kiểm tra chính tả tiếng Việt trên Word
Kiểm tra lỗi chính tả tiếng Việt trên Word tự động-3

Bước 6: Trong hộp thoại hiện ra click vào Add
Kiểm tra lỗi chính tả tiếng Việt trên Word tự động-4
Bước 7: Lựa chọn file Vietnamese.dic và click Open
Kiểm tra lỗi chính tả tiếng Việt trên Word tự động-5
Bước 8: Bỏ tích CUSTOM.dic và click Yes tại thông báo hiện ra
Kiểm tra lỗi chính tả tiếng Việt trên Word tự động-5
Bước 9: Click OK để xác nhận thay đổi
Kiểm tra lỗi chính tả tiếng Việt trên Word tự động-6
Bước 10: Lúc này khi đánh không đúng chính tả, Word sẽ tự động phát hiện lỗi sai chính tả cho chúng ta bằng cách gạch đỏ dưới chân những từ viết sai.
Kiểm tra lỗi chính tả tiếng Việt trên Word tự động-7

Bình Luận:
0 Bình luận "Kiểm tra lỗi chính tả tiếng Việt trên Word tự động"

Back To Top