Kiểm tra chính tả tiếng Việt khi soạn văn bản trong word

Cách bật chế độ kiểm tra chính tả tiếng Việt khi soạn thảo văn bản trong word tương đối đơn giản.

- Bước 1: Download (tải về) file Vietnamese.dic

- Bước 2: Run -> %USERPROFILE%\AppData\Roaming\Microsoft\Uproof và bỏ file vừa tải vào thư mục này

- Bước 3: mở Word -> File -> Options -> Proofing

- Bước 4: nhấn check vào ô Check spelling as you type

- Bước 5: Tiếp đến bạn Click vào Custom Dictionaries -> Uncheck tất cả -> Add -> chọn file vietnamese.dic -> check vào ô vietnamese.dic -> OK 

Video hướng dẫn Kiểm tra chính tả tiếng Việt trong word

Bình Luận:
0 Bình luận "Kiểm tra chính tả tiếng Việt khi soạn văn bản trong word"

Back To Top