Phần mềm GSP tiếng Việt - Geometer sketchpad kèm key

Tải về phần mềm GSP tiếng Việt - Geometer sketchpad kèm key kích hoạt. Đây là phần mềm vẽ hình học dễ nhất hiện nay.

Phần mềm dùng cho đối tượng giáo viên, sinh viên, học sinh các cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và Đại học, cao đẳng, trung cấp.

Link download phần mềm GSP 5.0 tiếng Việt: 


- Cách cài đặt: 

Sau khi tải về không cần cài đặt click vào file GSP5 VI.exe rồi nhập mã theo hướng dẫn bằng hình ảnh:

Key kích hoạt GSP tiếng Việt - Geometer sketchpad: 

License Name: thongnong VUAUJR
Authorization Code: D7F674FA
Vào Giúp đỡ để đăng kí bản quyền.

Phần mềm GSP tiếng Việt - Geometer sketchpad kèm key

Bình Luận:
0 Bình luận "Phần mềm GSP tiếng Việt - Geometer sketchpad kèm key"

Back To Top