Tắt trình soạn thảo mới Gutenberg của wordpress

Thủ thuật 365 chia sẻ với các bạn cách tắt trình soạn thảo mới Gutenberg của wordpress mà không cần dùng tới plugin nào cả.

Kể từ phiên bản wordpress 5.0 trở lên thì wordpress đã tạo ra trình soạn thảo Gutenberg, tuy nhiên không phải ai cũng bắt kịp trình soạn thảo mới này. Nhiều người tỏ ra không thích và muốn loại bỏ Gutenberg, muốn quay về trình soạn thảo editor classic hồi trước.

Cách tắt Gutenberg bằng plugin

Để tắt Gutenberg bằng plugin thì các bạn có thể download và cài đặt plugin Classic Editor hoặc plugin Disable Gutenberg.

Cách dùng plugin Classic Editor

Sau khi active plugin này các bạn vào

Settings » Writing trong khu vực admin WordPress. Bạn sẽ thấy tùy chọn để thiết lập trong “Classic editor settings”.

Tắt trình soạn thảo mới Gutenberg của wordpress

Và lưu lại thay đổi như trong hình.

Bây giờ bạn sẽ thấy một liên kết mới trong menu Posts, nhấn và liên kết này để tạo bài viết mới bằng Classic Editor.

Tắt trình soạn thảo mới Gutenberg của wordpress-1

Các bạn cũng có thể chỉnh sửa các bài viết cũ bằng trình Classic Editor. Chỉ cần truy cập vào Posts » All Posts và bạn sẽ thấy một liên kết “Edit (Classic)” bên dưới bài viết.

Tuy nhiên cách này không hay chút nào. Nếu sử dụng plugin để tắt Gutenberg thì hãy dùng plugin Disable Gutenberg nói trên.

Cách dùng plugin Disable Gutenberg

Sau khi cài đặt bạn kích hoạt plugin này và truy cập vào Settings » Disable Gutenberg để thiết lập cấu hình cài đặt plugin.

Chú ý có lựa chọn disable Gutenberg cho từng user role.

Tắt trình soạn thảo mới Gutenberg của wordpress-2

Cách tắt Gutenberg không dùng plugin

Cách này hữu hiệu và nhanh nhất. Các bạn chỉ cần copy dòng code dưới đây vào file function.php trong child theme rồi lưu lại là được.

add_filter(‘use_block_editor_for_post’, ‘__return_false’);

Quá đơn giản phải không nào. Vậy là các bạn đã tắt được Gutenberg hoàn toàn rồi đấy.