Cách sửa lỗi This host supports Intel VT-x, but Intel VT-x is disabled khi cài Windows trên VMware

Thủ thuật 365 chia sẻ với các bạn cách khắc phục lỗi khi cài windows trên VMware, phần mềm tạo máy ảo.

Nếu như gặp dòng thông báo như này khi cài đặt thử Windows 7,8, hay 10:

This host supports Intel VT-x, but Intel VT-x is disabled.
Intel VT-x might be disabled if it has been disabled in the BIOS/firmware settings or the host has not been power-cycled since changing this setting.
(1) Verify that the BIOS/firmware settings enable Intel VT-x and disable ‘trusted execution.’
(2) Power-cycle the host if either of these BIOS/firmware settings have been changed.
(3) Power-cycle the host if you have not done so since installing VMware Player.
(4) Update the host’s BIOS/firmware to the latest version.
This host does not support “Intel EPT” hardware assisted MMU virtualization.
This host does not support virtualizing real mode. The Intel “VMX Unrestricted Guest” feature is necessary to run this virtual machine on an Intel processor.
Module ‘CPUIDEarly’ power on failed.
Failed to start the virtual machine

Thì nguyên nhân là do virtualization trên máy tính đang bị disable (đang bị tắt). Để bật tính năng này các bạn cần làm như sau :
1. Restart lại máy tính vào Setup/BIOS mode, thông thường sẽ là F2.
2. Khi vào được BIOS, tìm tới tùy chọn Virtualization.
3.Chọn Enable.
4. Save và khởi động lại máy.

Vậy là xong.