Chia sẻ code upload ảnh qua server Imgur

Hqua mình ms kiếm đc code upload ảnh qua server Imgur, và mình hướng dẫn luôn
Demo: https://hypnguyen.xyz/imgur
B1: Các bạn up code lên host
B2: truy cập trang web https://api.imgur.com/oauth2/addclient để tạo app
Phần Application website (optional) các bạn nhập đường dẫn tới link upload
Phần Authorization callback URL các bạn nhập domain vào
Nhập email
Xác nhận capcha và bấm submit
B3: Bạn nhận đc Clientid, các bạn mở file upload.js trong thư mục js, sửa clientid thành của các bạn
Save
Link download code:
https://drive.google.com/file/d/1TcOWQVMZb_ispQNIoFadpLwHIIWNBAza/view
Bình Luận:
0 Bình luận "Chia sẻ code upload ảnh qua server Imgur"

Back To Top