Chia sẻ code google script để upload lên drive

Hôm nay Thuthuat365.com chia sẻ code này sưu tầm từ stackoverflow, giao diện phần upload giống google drive để tiện sử dụng.

Trên mạng thấy chia sẻ khá nhiều rồi nhưng đa phần chưa upload được nhiều file cùng lúc, cũng như hiển thị progress bar.

Hướng dẫn chạy:
Vào link:

https://script.google.com/d/1BSxJxNdIb1eowCfBOHJ0GOS26bO3CPlDfxwQnRfiqFZoBKMC0lCP2kNx/edit?usp=sharing

Chọn tạo bản sao, đổi tên nếu muốn
Vào trang này: console.cloud.google.com/home/dashboard, chọn tên dự án vừa tạo
Enable api: google picker
Tạo thêm api key với restriction là http referers ở 2 địa chỉ: *.google.com và *.googleusercontent.com
Tạo 1 thư mục drive share công khai trên web
Copy cả api key và id của thư mục dán vào file html trong script
Chọn xuất bản ứng dụng web, phần ai có thể truy cập, chọn bất kỳ ai, kể cả ẩn danh. Bấm triển khai vào xong
Bạn có thể phát triển thêm web sinh động theo ý thích.
Bình Luận:
0 Bình luận "Chia sẻ code google script để upload lên drive"

Back To Top