Tháng: Tháng Tám 2018

Chia sẻ code upload ảnh qua server Imgur

Hqua mình ms kiếm đc code upload ảnh qua server Imgur, và mình hướng dẫn luôn Demo: https://hypnguyen.xyz/imgur B1: Các bạn up code lên host B2: truy cập trang web https://api.imgur.com/oauth2/addclient để tạo app Phần Application website (optional) các bạn nhập đường dẫn tới link upload Phần Authorization callback URL các bạn nhập domain vào […]

Chia sẻ code google script để upload lên drive

Hôm nay Thuthuat365.com chia sẻ code này sưu tầm từ stackoverflow, giao diện phần upload giống google drive để tiện sử dụng. Trên mạng thấy chia sẻ khá nhiều rồi nhưng đa phần chưa upload được nhiều file cùng lúc, cũng như hiển thị progress bar. Hướng dẫn chạy: Vào link: https://script.google.com/d/1BSxJxNdIb1eowCfBOHJ0GOS26bO3CPlDfxwQnRfiqFZoBKMC0lCP2kNx/edit?usp=sharing Chọn tạo bản […]