Cách gõ nhanh kí hiệu toán học bằng phím tắt trong Mathtype

Hôm nay, Thủ thuật 365 chia sẻ cho bạn đọc cách gõ nhanh kí hiệu toán học bằng phím tắt trong Mathtype.

Dưới đây là một số phím tắt thông dụng để các bạn gõ ký hiệu toán học với mathtype.

Bộ 3 phím Ctrl-Alt-Q dùng để mở cửa sổ MathType

Bộ 2 phím Alt-F4 dùng để đóng cửa sổ MathType

Bộ 2 phím Ctrl-H dùng để gõ số mũ

Bộ 2 phím Ctrl-L dùng để gõ chỉ số dưới

Bộ 2 phím Ctrl-J vừa số mũ, vừa chỉ số dưới

Bộ 2 phím Ctrl-F dùng để gõ phân số

Bộ 2 phím Ctrl-R dùng để gõ căn bậc hai

Bộ 2 phím Ctrl-T, (buông tay ra), sau đó gõ tiếp phím N dùng để gõ căn bậc n

Bộ 2 phím Ctrl-T, (buông tay ra), sau đó gõ tiếp phím \ dùng để gõ dấu giá trị tuyệt đối

Bộ 2 phím Ctrl-D, (buông tay ra), sau đó gõ tiếp phím Shift-R dùng để gõ tập số thực

Bộ 2 phím Ctrl-D, (buông tay ra), sau đó gõ tiếp phím Shift-Z dùng để gõ tập số nguyên, .....

Các bạn áp dụng cách gõ trên với các kí hiệu cần dùng khác dưới đây nhé.
Cách gõ nhanh kí hiệu toán học bằng phím tắt trong Mathtype
Bình Luận:
0 Bình luận "Cách gõ nhanh kí hiệu toán học bằng phím tắt trong Mathtype"

Back To Top