Tháng: Tháng Năm 2017

Cách reset phần mềm Adobe (Photoshop, Premiere, After effect, illustrator) về mặc định

Thủ thuật 365 hướng dẫn các bạn cách reset phần mềm Adobe Photoshop, Premiere, After effect, illustrator) về mặc định. Khi sử dụng các phần mềm như Adobe Photoshop, Adobe After effect, Adobe Premiere, Adobe illustrator thì trong quá trình sử dụng các bạn chỉnh các thông số của phần mềm, cài thêm nhiều plugin và giờ bạn […]